zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 8 września 2020

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

        A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności (Mi 5,1).

    Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie (Mt 1,18-19).


    Kolekta dzisiejszego święta stawia nas w samym sercu powołania Maryi: Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia... Pierwsze owoce odkupienia otrzymujemy dzięki Jej otwarciu na Bożą łaskę i powołanie. 

    Kościół świętuje narodziny trzech osób: św. Jana Chrzciciela - zapowiada Jezusa, Maryi - rodzi Jezusa oraz narodziny Jezusa, który objawia i realizuje Boży plan odkupienia. 

    To co się nie liczy, co małe i gdzieś na uboczu, mała mieścina - Betlejem, zostaje wybrana na miejsce, w którym Bóg dokonuje wielkich dzieł, których celem jest odrodzenie człowieka i całego stworzenia. Siła Boga objawia się w słabości. Kiedy narodził się Jan, wszyscy pytali: Kimże będzie to Dziecię? O Jezusa nikt nie pyta, nikt się nie zastawia. Tylko Maryja uwielbia Boga: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Inni będą pytać później: czy nie jest to Syn cieśli?

    Świętowanie narodzin Maryi jest zaproszeniem dla nas, byśmy umieli kształtować w sobie postawę otwartości i dyspozycyjności na Boże plany, akceptowania tego, co Pan Bóg przygotował, podejmowania współpracy z Bożą łaską w dziele zbawienia i odkupienia.

1. Jaką rolę w mojej duchowości odgrywa Maryja?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz