zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 1 października 2020

Czwartek XVI Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus


    Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty (Hi 19,25-27).

    Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was... (Łk 10,10).


    Wielka pewność Hioba, którą wyraża wobec swoich przyjaciół, którzy po ludzku próbują wyjaśnić powody cierpienia. Hiob przekracza granice ziemskiej rzeczywistości. Mimo cierpienia, a może pośród cierpienia, jego pewność jest niezachwiana. Wyraża wielką tęsknotę za Bogiem i pewność, że On nie zawiedzie. 

    Przeciwności na drodze wiary nie są rzeczywistością nadzwyczajną. Są czymś powszednim. Dotykają każdego wierzącego. Chrystus jest realistą - nie przyjmą was... 

    Odrzucenie jest wpisane w posłannictwo uczniów. Błędem jest postrzeganie życia w kategoriach sukcesu i efektywności. Jest w nie wpisane również niepowodzenie, mimo głoszenia pokoju i Bożej miłości. Trzeba prosić o zaufanie na wzór Hioba, by wytrwać na drodze i nie zrezygnować z ufności wobec Tego, do którego należy ostatnie słowo - wystąpi jako ostatni


1. Czy w niepowodzeniu potrafię trwać przy Bogu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz