zachód słońca

zachód słońca

piątek, 2 października 2020

Piątek XXVI Tygodnia Zwykłego - wsp. Świętych Aniołów Stróżów

    Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa (Wj 23,20-21a).

    

        Tradycja biblijna ukazuje niebiański dwór pełen aniołów, którzy otaczają Boga. Przypisuje im różne imiona w zależności od ich funkcji. Cherubini podtrzymują Boży tron, poruszają Jego majestatycznym rydwanem, strzegą świętej arki. Serafini są ognistymi śpiewakami, który wyśpiewują Bożą chwałę, ale także oczyszczają usta proroków. 

    Aniołowie czuwają także nad ludźmi. Bóg przychodzi z pomocą ludziom, podejmuje różne interwencje za ich pośrednictwem.  

Aniołowie:

* ogłaszają wieści od Boga: zwiastowanie w Nazarecie Maryi i Józefowi, ogłoszenie narodzin Jezusa pasterzom, ogłoszenie zmartwychwstania Jezusa niewiastom;

* usługują Jezusowi na pustyni;

* pocieszają Jezusa w Getsemani;

* uwalniają Piotra i Jana z więzienia;

    Wspomnienie Aniołów Stróżów mówi nam o pomocy, jakiej udziela nam Bóg. Aniołowie towarzyszą każdemu człowiekowi w jego podróży po tej ziemi, są opiekunami, gotowi pomagać w naszych potrzebach, a przede wszystkim zachęcają do podążania drogą Jezusa. 

    Katechizm Kościoła prawdę o Aniołach Stróżach wyraża słowami:  Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. "Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia" - jak mówi św. Bazyli Wielki. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę - w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.

    Bóg pragnie szczęścia i zbawienia człowieka. Udziela pomocy. trzeba prosić o otwarte i skłonne do słuchania uszy, by słowa aniołów mogły docierać do ludzkiego serca. 

1. Czy modlę się o opiekę mojego Anioła?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz