zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 8 grudnia 2020

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

    W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1,4).

    Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, » (Łk 1,26-28).


    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to wielkie przesłanie życia. 

    Wąż w kulturze semickiej, jak i w wielu innych, symbolizuje śmierć. Przynosi truciznę. Ale Bóg nie godzi się na taki scenariusz dziejów ludzkich, który zaplanował zły duch. Potomstwo Niewiasty zmiażdży mu głowę - zło nie jest ostatecznym horyzontem. 

    Bóg pragnie świętości każdego człowieka. Proponując nam dzisiaj lekturę Listu do Efezjan, liturgia zachęca nas do kontemplowania w Maryi naszego przeznaczenia, które w Niej już się spełniło. Maryja jest ikoną Kościoła w jego pełni, tego Kościoła, który Jezus pragnie przedstawić w chwale, bez plamy, bez żadnej zmarszczki, święty i bez skazy. 

    Maryja jest pełna łaski, przepełniona Bogiem, żyje w Jego cieniu i pod działaniem Ducha. Otwiera się na działanie Ducha, całkowicie rezygnując z siebie. 

    Święto Niepokalanego Poczęcia to dzień, w którym świętujemy dar Bożego wybrania, który wyprzedza wszystko - Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Jesteśmy zaproszeni, by powiedzieć tak Bożemu wybraniu. 

1. Jak odpowiadam na Boże zaproszenie do świętości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz