zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 21 stycznia 2021

Czwartek 2 Tygodnia - wsp. św. Agnieszki

    Jezus zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi (Hbr 7,25).


        Czasem dociera do nas wiadomość, że niezwykły lekarz, któremu wielu zawdzięcza życie, umarł. Nie był w stanie uratować swojego życia, nie był w stanie zastosować odpowiedniego leku sam sobie. Nie mógł, bowiem człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć ograniczeń ludzkiej natury, która doświadcza władzy śmierci. 

    Inaczej jest z Chrystusem. Zawsze żyje. Jego ofiara na krzyżu przyniosła zbawienie wszystkim ludziom, przez nią pokonał każdy grzech. Jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek wstawia się za każdym z nas. 

    Doświadczył śmierci, jak każdy człowiek, ale tylko On jeden mógł powiedzieć: Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

    Śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie nie pozbawiły Go człowieczeństwa. Jako Bóg-Człowiek oręduje za grzesznikami. Nie należy do przeszłości, ale do "wiecznego teraz", w którym wciąż dokonuje się dzieło zbawienia. 


1. Czy Jezus jest dla mnie żyjącym i wstawiającym się dziś Orędownikiem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz