zachód słońca

zachód słońca

sobota, 23 stycznia 2021

Sobota 2 Tygodnia

    Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie (Hbr 9,11-12).

    Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów» (Mk 3,21).


    Jezus jest na początku swojej działalności. Z jednej strony Jego nauczanie i towarzyszące nauczaniu uzdrowienia sprawiają, że idą za Nim i do Niego tłumy. Z drugiej strony wywołuje negatywne emocje i oskarżenia. Trzeci rozdział Ewangelii Marka ukazuje pełny obraz sympatyków i przeciwników wobec dokonywanych przez Jezusa dzieł i głoszonej przez Niego nauki. 

    Przeciwników oburzają słowa i czyny, bowiem widzą w nich uzurpowanie sobie niezasłużonego autorytetu i władzy. Faryzeusze odbyli już naradę ze zwolennikami Heroda, jak Go zgładzić. Teraz zaczyna się czas, dyskredytowania Jego autorytetu. Pojawiają się pomówienia i plotki - odszedł od zmysłów. Niech zadziała rodzina i Go powstrzyma. Pojawią się oskarżenia, że to wszystko za sprawą złego ducha - ma belzebuba...

    Warto zobaczyć, że tym, co oburza i rodzi pomówienia, jest powołanie dwunastu. Dla przeciwników Jezusa symbol aż nazbyt czytelny - dwunastu synów Jakuba, dwanaście pokoleń i Nowe Przymierze. To budzi opór. Jezus przekracza granice. Burzy ustalony porządek i utrwalone formy kultu.

    Autor Listu do Hebrajczyków, kierujący swoje słowa do Żydów, posługuje się językiem, który dobrze znają - językiem prawnych zapisów i tradycji związanych z kultem. Jak Jezus posługiwał się przypowieściami, by przybliżyć człowiekowi obraz Nowego Przymierza, tak autor Listu wyjaśnia wyjątkowość Jezusa. 

    Wszelkie ofiary Starego Przymierza, krew kozłów i cielców, są  symbolem osobistej ofiary złożonej przez Chrystusa i jej zbawczego znaczenia. Ofiara Chrystusa ukazuje wielką różnicę w stosunku do ofiar Starego Przymierza, czysto zewnętrznych, które służyły oczyszczeniu ciała. Ofiara Chrystusa przynosi oczyszczenie serca, wnosi nowy sposób oddawania czci Bogu - w Duchu i prawdzie. Przestaje istnieć zasłona rozdzielająca Święte Świętych od Boga. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, kiedy Jezus złożył swoją ofiarę na drzewie krzyża. Jezus rzeczywiście przekracza granice, jest Kimś wyjątkowym, tworzy nowy lud. 


1. Czy potrafię zobaczyć wyjątkowość Chrystusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz