zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 15 kwietnia 2021

Czwartek 2. Tygodnia Wielkanocy

    Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy, wieszając na drzewie, zabiliście. Bóg wywyższył Go swoją prawicą, Wodza i Zbawiciela, by dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. My jesteśmy świadkami tych rzeczy oraz Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni (Dz 3,30-32).

    Kogo bowiem Bóg posłał, głosi słowa od Boga, bo Bóg daje Ducha bez wymierzania. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto Synowi nie wierzy, nie ujrzy życia, lecz gniew Boga wisi nad nim (J 3,34.36).


    Duch Święty dokonuje swojego dzieła tam, gdzie pozwala się Mu wejść i działać. Kiedy człowiek potrafi zrezygnować z własnych planów i otworzyć się na Boży plan, Duch Święty przemienia i rodzi świadków Bożego dzieła, świadków zbawienia, które przychodzi za sprawą Jezusa. To Duch napełnia odwagą i ufnością, która nie boją się głosić prawdy, nawet wówczas, kiedy świadectwo przynosi prześladowanie i cierpienie. 

    Fragment Ewangelii jest ostatnim świadectwem Jana Chrzciciela o Jezusie. On daje świadectwo o Oblubieńcu przed wszystkimi innymi - przed świadectwem Ojca, świadectwem samego Jezusa i świadectwem Ducha  Świętego, przed świadectwem uczniów. Jan daje świadectwo o Jezusie, ponieważ dzięki danemu Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia serca

    Bóg nie ma miary w swoich darach. Udziela Ducha bez wymierzania. Bóg jest hojnym dawcą swoich darów. Jego dar przepełnia serce i uzdalnia człowieka do dawania świadectwa. 

    Jezus odrodził nas do nowego życia. To odrodzenie zakłada, że człowiek zrywa z grzechem, ze starym człowiekiem i jego postawami. Nowy człowiek staje się przyjacielem Jezusa, a to oznacza, że wchodzi na drogę przykazań - wy będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli spełniać będziecie, co Ja wam nakazuję. Odrodzenie oznacza, że choć żyjemy w świecie, nie należymy do świata - Ja was sobie ze świata wybrałem. Trzeba się strzec, aby nie ulec pokusom świata, aby zachować w sobie świeżość Bożego Ducha. 

1. Czy zabieganie o przychylność świata nie powoduje, że moje świadectwo staje się  nieskuteczne?

1 komentarz:

  1. Kto poznał Boga jego miłość i miłosierdzie widzi Jego działanie. Wyzwala to w człowieku chęć dzielenia się tym z innymi. Nie zabiega on wtedy o przychylność świata wszystko inne jest nie ważne. Staje się innym człowiekiem

    OdpowiedzUsuń