zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 11 kwietnia 2021

II Niedziela Wielkanocy - Niedziela Miłosierdzia

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę» (J 20,24-25).


        Ukrzyżowany zmartwychwstał! Fundament wiary. 

    Niewiara Tomasza jest błogosławieństwem dla nas, którzy nie widzieliśmy Jezusa na własne oczy, kiedy nauczał i umarł ukrzyżowany. Wierzymy, nie widząc Go, po ludzku rzecz biorąc, ale doświadczając Go zmartwychwstałego i żywego w naszym życiu. 

    Wątpliwości Tomasza są wątpliwościami każdego z nas. Rozum nie jest w stanie ogarnąć tajemnicy. Wobec faktu zmartwychwstania jest bezsilny. Wiara nie jest narzucana siłą. Jest darem Zmartwychwstałego, owocem osobistego spotkania z Nim. 

    Bóg przejmuje inicjatywę, a człowiek odpowiada w sposób wolny. Bez tego osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym wiara się nie rodzi. Zanim stanie się zbiorem prawd, jest doświadczeniem wewnętrznym, żywym spotkaniem, darem, który zostaje dobrowolnie przyjęty i przemienia egzystencję. Jest to paschalny dar Ducha Świętego, który został rozlany w  naszych sercach.

    Przyjęty dar wymaga od nas świadczenia wobec innych.  Wiara i miłość idą w parze. Wierzący jest tym, którego wiara pozwala mu kontemplować zmartwychwstałego Pana w każdym cierpiącym - ukrzyżowanym - człowieku. W swoim bliźnim  i w sobie. Zmartwychwstały nie jest bezcielesnym duchem, ale kimś realnym, konkretnym, ze swoimi ranami i cierpieniem. Wierzący może Go dotknąć w chorych, zepchniętych na margines, cierpiących z powodu samotności, przemocy. Wszędzie tam, gdzie ludzka godność jest naruszana i niszczona. 

    Nie można wierzyć i nie kochać. Obecność Jezusa Zmartwychwstałego daje pokój i usuwa lęk. Jako wierzący nie możemy pozostać zamknięci w świecie strachu, sparaliżowani i zniechęceni. 

1. Jakie jest moje osobiste doświadczenie Zmartwychwstałego?

2 komentarze:

  1. Bardzo potrzebne mi dziś to pytanie pod rozważaniem. Dziękuję.

    OdpowiedzUsuń
  2. Zmartwychwstały Jezus , Jego rany pokazują mi prawdę o Bogu. Jego miłosierdzie i miłość do mnie. Kiedy Go widzę że śladami męki za moje grzechy rodzi się we mnie miłość do Jezusa, chęć wynagradzania i uwielbiania Go.

    OdpowiedzUsuń