zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 9 maja 2021

VI Niedziela Wielkanocy

    Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (1J 4,7.10).

    To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,12-13).


Na początku była Miłość Boga. A ponieważ miłość to komunikacja i ekspresja, Miłość zaczęła mówić i wszystko zmieniać: chaos, nieporządek i ciemność zostały pokonane i narodziła się światłość, życie, raj… i człowieka, aby mógł przejąć wszystko, czym był i co dał, i uczyniły go zdolnym do dialogu, więzi i miłości. A ponieważ wszystko było owocem Miłości, wszystko było bardzo dobre. 

Kiedy mówimy, że Bóg jest Miłością, to mówimy, że Bóg kocha, że jest stworzony z miłości, że wszystko co czyni, czyni z miłości, aby miłość wzrastała, aby miłość była możliwa. Miłość jest tym, co było przed i co jest po moich narodzinach. Bóg kochał mnie i chciał, abym istniał. 

Jest dla mnie bardzo znamienne, że Jezus, po tej pełnej miłości deklaracji wobec uczniów, po nazwaniu ich przyjaciółmi, po odkryciu przed nimi swojego serca, nie domaga się miłości wobec siebie. Byłoby logiczne, gdyby powiedział: I ty Mnie kochaj! Ale On mówi coś innego: dowodem tego, że Go kochamy, że przyjęliśmy Jego miłość, jest miłość, jaką mamy dla siebie nawzajem: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali… Zdumiewające. 

    Znakiem, że kogoś kochamy, także Boga, jest to, że budujemy komunię, nawiązujemy więzi z innymi. Czujemy potrzebę, by ci, którzy nas otaczają, również czuli się kochani i sami kochali. 

Trzeba często sobie przypominać i zachwycać się tym, że Bóg jest Miłością i o tym wszystkim, co uczynił dla nas z miłości, abyśmy my, którzy zostaliśmy stworzeni z miłości na Jego obraz i podobieństwo, stawiali miłość na pierwszym miejscu. To Jego miłość sprawia, że nasza jest możliwa.


1. Jak odbieram Bożą miłość – jako dar czy jako coś, co mi się należy?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz