zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 6 czerwca 2021

10. Niedziela Zwykła

    Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się» (Rdz 3,9-10).

    Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono (Ps 130).

    Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone (Mk 3,28).


    Pierwsze pytanie, które zadał Bóg człowiekowi - Gdzie jesteś? Z pewnością wiedział, gdzie Adam się schował, ale szuka człowieka, nawiązuje z nim dialog. Nie pozostawia Adama i Ewy ich losowi, nie pozwala im zginąć w ich nieposłuszeństwie i grzechu. Bóg zawsze daje nam możliwość spotkania się z Nim.

    Człowiek się zawstydził. Rozpoznał swoją nagość i się ukrył. Poczucie wstydu towarzyszy nam zawsze, kiedy musimy się przyznać do popełnionego zła. Mówił papież Franciszek: nie jest łatwo stanąć przed drugim człowiekiem, nawet wiedząc, że reprezentuje on Boga, i wyznać swój grzech. Odczuwa się wstyd zarówno za to, co się popełniło, jak i za to, że trzeba się do tego przyznać przed drugą osobą. Wstyd jest uczuciem intymnym, które wpływa na życie osobiste człowieka. Już od pierwszych stron Biblia mówi o wstydzie. Po grzechu Adama i Ewy święty autor natychmiast zauważa: "otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy". Pierwszą reakcją na ten wstyd było ukrycie się przed Bogiem.

    Bóg przygotowuje im szaty, ubiera, aby wyrwać ich z bolesnego i upokarzającego poczucia wstydu.  Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono (Ps 130). Bóg nie chce, aby nasza relacja z Nim rodziła się z lęku przed karą, ale poprzez doświadczenie miłosierdzia, z którego musi się zrodzić zarówno wdzięczność, jak i zdolność przebaczania. 

    Jezus w Ewangelii mówi o pragnieniu Boga, by przebaczać - wszystko może być odpuszczone... Tylko pycha, czasem w stroju rozpaczy, uniemożliwia przebaczenie, ponieważ opiera się darowi Ducha Świętego. Tak samo zareagował Piotr w Wieczerniku, kiedy Jezus pochylił się, by umyć mu nogi. Jeśli nie pozwalasz Bogu na przebaczenie, na obmycie twojego brudu, nie masz z Nim udziału. 

    Przyjacielu, gdzie jesteś? - może zawstydzony, upokorzony, ale pozwól Bogu, aby wyrwał cię z upokorzenia i wstydu.

1. Czy mam doświadczenie Boga, który mnie szuka?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz