zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 7 czerwca 2021

Poniedziałek 10. Tygodnia Zwykłego

    Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga (2Kor 1,3-4).

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu3, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,2-3).


    Święty Paweł przypomina o niewyczerpanym źródle naszego życia, naszego starania, aby trudzić się dla Ewangelii. Bóg jest źródłem naszej pociechy, naszej miłości i przebaczenia. Otrzymujemy Boże dary, aby ofiarować je naszym braciom i siostrom, aby innych pocieszać, kochać, innym przebaczać, darzyć zaufaniem. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili

    Punktem odniesienia chrześcijańskiego życia nie jest prawo czy nakazy. Punktem odniesienia jest Osoba - Chrystus.

    Pisał papież Benedykt w książce "Jezus": Tylko żyjąc autentycznie po chrześcijańsku, to znaczy pozwalając, by zamieszkał w nas Chrystus, możemy zrozumieć samo życie Chrystusa. I dodaje Benedykt: błogosławieństwa są portretem Chrystusa, Jego biografią. Jezus stał się ubogim, aby nas wszystkich ubogacić, będąc potężnym, stał się cichym i pokornym, pocieszał tych, którzy płakali, był miłosierny dla wszystkich, a zwłaszcza dla grzeszników, za głoszenie Królestwa i obronę sprawiedliwości był prześladowany, był prawdziwym budowniczym pokoju

    Błogosławieństwa Jezusa są dalekie od tego, co świat uważa za błogosławieństwo. Świat ogłasza szczęśliwymi tych, którzy mają dużo pieniędzy, którzy zajmują najwyższe stanowiska, zwycięzców, tych, którzy cieszą się życiem bez skrupułów. 

    Tylko otwierając nasze serce, pozwalając, aby Chrystus wszedł do niego i prowadził nas, będziemy mogli zrozumieć i żyć duchem błogosławieństw, nawet jeśli dla świata są one znakiem sprzeciwu. Tylko idąc za Chrystusem, będziemy mogli zrozumieć, choć trochę, wielkość i głębię błogosławieństw. 

    Błogosławieństwa nie są wreszcie tylko sytuacjami biernymi, których doświadczamy, które na nas spadają, które cierpimy. Błogosławieństwa wskazują na postawy, które trzeba w sobie kształtować: być miłosiernym, oczyszczać serce, podejmować wysiłek na rzecz pokoju, walczyć o sprawiedliwość, nawet jeśli spotyka nas niezrozumienie i prześladowanie. Błogosławieństwa są zaproszeniem do czynnego życia Ewangelią. 

1. Które z błogosławieństw praktykuję?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz