zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 24 czerwca 2021

Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela


   W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim (Łk 1,65-66).


    Świętujemy narodziny św. Jana Chrzciciela. Ewangelia mówi nam, że w czasie nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję, został on obdarowany Duchem Świętym. Kościół zasadniczo świętuje narodziny dla nieba, czyli koniec ziemskiego życia swoich świętych. W odniesieniu do trzech osób świętuje również ziemskie narodziny - narodziny Jezusa, Maryi i św. Jana. 

    Cała liturgia tej uroczystości, zarówno wigilii jak i liturgia dnia, mówią nam o Janie. W prefacji mszalnej rozbrzmiewają słowa: On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napełniło radością... Jako jedyny z proroków wskazał Baranka.

    Słowa Jeremiasza i Izajasza z czytań mszalnych, mówiące o ich powołaniu, Kościół odnosi do Jana. Dzieje Apostolskie mówią o Janie, ukazując jego wielką pokorę. Miał odwagę powiedzieć o sobie: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach... Ewangelia koncentruje uwagę na jego imieniu: Jan - Jahwe jest łaskawy

    Stary kapłan, Zachariasz, po dziewięciu miesiącach milczenia, głosi chwałę Boga, dziękując, ponieważ nawiedził i odkupił swój lud, jak obiecał ojcom...

    Jan jest prorokiem, wzywającym do prostowania dróg, zapowiadającym i wskazującym Chrystusa wprost. Piętnował niesprawiedliwość. Umarł tak, jak umierają prorocy - za dawanie świadectwa o światłości i prawdzie. I to świadectwo kosztowało go życie. 

    W czasach relatywizowania prawdy, znieważania jej i odrzucania, Jan może uczyć nas odwagi w dawaniu świadectwa - bycia świadkiem Prawdy. 


1. Czy dostrzegam działanie Pana Boga w moim życiu? Czy potrafię dziękować?


1 komentarz:

 1. Dziękuję za przytoczenie prefacji, niesamowite jest: On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela.
  Św. Jan, dzielny, odważny, dający świadectwo prawdzie. Przydałby się taki św.Jan w europarlamencie. Może powszechnie wiadomo, bo była akcja z podpisami pod petycją, ale wczoraj był czytany raport, pięknie nazwany:
  Sprawozdanie: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
  Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet.
  A tak naprawdę pod hasłami wolności i równości domagający się aborcji w każdym czasie, dla każdego bez względu na wiek, bez zgody rodziców, bez jakichkolwiek przesłanek medycznych - jako prawo. Mało tego krytykuje możliwość odmowy udzielania świadczeń przez personel medyczny z powodu sumienia, jako pozbawienie prawa do aborcji, tu cyt:”należy potraktować to raczej jako odmowę opieki medycznej niż tak zwaną odmowę działania sprzecznego z własnym sumieniem” …” Jest to oczywiste i wielowymiarowe naruszenie oraz praktyczna odmowa wykonania już nabytego prawa.”


  Okruchy nie są właściwą stroną na politykę, ale parę zdań skopiowałam (patrz poniżej). Wyniki głosowania dzisiaj wieczorem. W dokumencie znajduje się jeszcze wiele innych dla chrześcijanina nie do przyjęcia „norm”. Czy to z dziedziny edukacji seksualnej, czy dotyczące osób transseksualnych, binarnych, lesbijek itd.

  "wzywa państwa członkowskie do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz poszanowania prawa do wolności, prywatności i najlepszej dostępnej opieki zdrowotnej;
  34. wzywa państwa członkowskie do depenalizacji aborcji oraz do usuwania i zwalczania przeszkód w legalnej aborcji, a także przypomina, że państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie kobietom dostępu do praw przyznanych im na mocy prawa;
  Według Centre for Reproductive Rights[40] 59 % kobiet w wieku rozrodczym mieszka w krajach, które zasadniczo zezwalają na aborcję, a 41 % kobiet podlega restrykcyjnym przepisom w tym zakresie. W UE tylko jedno państwo członkowskie nie zezwala na aborcję w żadnych okolicznościach (Malta), a jedno zezwala na to tylko w bardzo ograniczonych przypadkach i tendencje są bardzo restrykcyjne (Polska)."

  Św. Janie, proszę, prostuj ścieżki mojego życia, mojej rodziny, Polski, Europy, świata.

  OdpowiedzUsuń