zachód słońca

zachód słońca

sobota, 18 września 2021

Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski

    Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki (1 J 2,16-17).

    Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział (Łk 2,48-50).


    Dzieci często potrafią zadziwić rodziców. Nie zawsze też rodzice potrafią zrozumieć swoje dzieci, ich postępowanie, wybory, decyzje. Dziecko ma swój świat, który można obserwować, ale tylko ten, kto zdobędzie zaufanie dziecka, otrzymuje od niego klucz do tajemnicy serca. 

    Wobec tajemnicy, przed którą staje dorosły człowiek, patrząc na dziecko, możliwe są różne podejścia. Najlepszym rozwiązaniem jest szacunek wobec dziecka i podjęcie wysiłku poznania prawdy. To pytanie: czemuś nam to uczynił? I chociaż nie zrozumieli odpowiedzi, uszanowali ją.

    Takie samo pytanie mogli postawić patronowi dnia jego rodzice. Ale nie podjęli tego trudu, by pytać. Nie było w nich zgody, by ich syn, Stanisław, był w tym, co należy do Ojca. Nie rozumieli swojego syna, ale nie potrafili uszanować jego wyboru. Chcieli przeszkodzić, wymusić, by przyjął ich plan na życie i szczęście. 

    To Stanisław uczył ich tego, co w życiu najważniejsze. Uczył ich, że to, co oferuje świat, czego pragnęli dla swojego dziecka, przemija. Stanisław wybrał wolę Ojca, a tym samym wybrał życie. Niezwykła dojrzałość młodości, od której dorośli mogą się wiele nauczyć.


1. Czy potrafię uszanować te wybory innych ludzi, których nie potrafię zrozumieć?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz