zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 14 października 2021

Czwartek 28. Tygodnia Zwykłego

    Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie (Rz 3,23-24). 


    Rozważania św. Pawła zawarte w liście do Rzymian mogą wydawać się nam, którzy od dziecka jesteśmy chrześcijanami, mało interesujące. Wiemy, przynajmniej tak można by domniemywać, że nasze zbawienie pochodzi od Niego. On oferuje nam swoją miłość. I na tej miłości opiera się cały gmach naszego życia. 

    Wiara prowadzi nas do życia, które wskazał Jezus. Nigdy nie rozważaliśmy zobowiązań wypływających z żydowskiego prawa, bo nas nie dotyczyły. 

    Paweł żył jednak w innych czasach. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, w których wielu pochodziło z judaizmu, spotykały się z napięciem, jakie rodziły próby pogodzenia tego, co wypływało z judaizmu z nowością Chrystusa. I Paweł przypomina im, przypomina nam, że nasze usprawiedliwienie, nasze zbawienie, nasza przyjaźń z Bogiem, pochodzi z wiary w Jezusa, z pozwolenia Chrystusowi, aby był Panem i Władcą naszego serca. 

    Istotą wiary nie jest mnożenie uczynków, pobożnych praktyk, wyrzeczeń i umartwień. Istotą jest wiara w Chrystusa, radosne przyjęcie przyjaźni, którą On nam oferuje, a z tego dopiero wypływa życie zgodne z tą przyjaźnią. 


1. Czy uznaję Jezusa za swojego Pana?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz