zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 12 października 2021

Wtorek 28. Tygodnia Zwykłego

    Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona przecież mocą Boga, służącą do zbawienia każdemu, kto uwierzy; Judejczykowi najpierw, potem Hellenowi. Sprawiedliwość Boża w niej się objawia, sprawiedliwość z wiary ku wierze, jak jest napisane: "Sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie" (Rz 1,16-18).


    Ewangelia - Boża moc. Święty Paweł używa słowa dunamis (δύναμη), skąd wzięło się nasze słowo dynamizm. Ewangelia nie jest zatem czymś statycznym, martwym. Jest siłą sprawczą samego Boga, mocą Boga; jest ziarnem czy też zakwasem, który daje wzrost - jak obrazowo mówił Jezus. Jak potężna jest to moc!

    Głoszenie Ewangelii jest zatem współpracą z Bożą mocą i działaniem. Bóg dokonuje dzieła w ludzkich sercach. Doświadczywszy mocy Dobrej Nowiny św. Paweł wyznaje z całą mocą: nie wstydzę się Ewangelii. Ta moc Boża przemieniła jego serce, wywróciła życie do góry nogami. Z prześladowcy stał się apostołem. I przyprowadził do Chrystusa tak wielu. 

    Może zbyt często wstydzimy się Ewangelii, skoro nasze oddziaływanie jest tak mało owocne...

    Sprawiedliwość Boża w niej się objawia. Sprawiedliwość, której nie należy rozumieć w kategoriach kary lub nagrody za ludzkie czyny. Ta sprawiedliwość to Boże działanie, które dokonuje usprawiedliwienia człowieka z jego grzechu, czyni człowieka sprawiedliwym. Bóg zbawia przez swoją łaskę. A wiara jest odpowiedzią człowieka na to usprawiedliwienie. Zostaniemy zbawieni przyjmując przez wiarę dar odkupienia, dar Bożej sprawiedliwości. 


1. Czy nie wstydzę się wiary?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz