zachód słońca

zachód słońca

sobota, 27 listopada 2021

Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza

 

Modlitwa o świętość pijarów

Prośmy o dar świętości:

aby dzieci wzrastały w pobożności i nauce,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

aby młodzież poznała i naśladowała Chrystusa,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

abyśmy jako pijarzy prowadzili życie zgodne z Ewangelią,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

abyśmy jako współpracownicy Prawdy byli jej świadkami,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

abyśmy głosili Chrystusa i to ukrzyżowanego,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

abyśmy podążali pod opieką Maryi, Królowej Szkół Pobożnych,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

aby wspólnoty pijarskie były miejscem bratniej miłości,
            - Panie, daj nam świętych pijarów;

aby Lud Boży wzrastał w  wierze, nadziei i miłości,
            - Panie, daj nam świętych pijarów.


    Prosimy Cię, Boże, o dar świętości w Szkołach Pobożnych, abyśmy stawali się skutecznymi narzędziami w uświęcaniu dusz ludzkich według naszego pijarskiego posłannictwa; aby nasze wspólnoty były miejscem uświęcenia oraz poszukiwania i wypełniania woli Bożej; abyśmy nasze powołanie przeżywali w pełni i z radością, będąc prawdziwymi uczniami i świadkami naszego Pana, który pragnie byśmy byli świętymi, jak On jest święty. Amen.


    20 listopada w Rzymie i 25 listopada w Krakowie rozpoczął się w Zakonie Pijarów Rok powołaniowy, związany z 400-leciem ustanowienia Zakonu Szkół Pobożnych. Przeżywając Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza, prośmy o dar świętości. 

1 komentarz: