zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 9 listopada 2021

Wtorek 32. Tygodnia Zwykłego - Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

    Potem rzekł do mnie: «Czy widziałeś to, synu człowieczy?» I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A On rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego1 stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu (Ez 47,6-9).

    Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie (J 2,15.17).


    Woda wypływająca z czystego źródła świątyni docierając do innych wód - zepsutych i brudnych - oczyszcza je, przywraca życie, tworzy nowe środowisko. 

    Jezus jest tym źródłem, który wylewa swoją łaskę i daje nam Życie. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy ogarnia nas ciemność grzechu ze swoją potężną siłą zła i smrodu, Pan przychodzi do nas, oczyszcza nas i sprawia, że znów stajemy się świątynią, w której Bóg zamieszkał poprzez chrzest. 

    Ewangelia również mówi o oczyszczeniu świątyni. Działanie Chrystusa jest tak gwałtowne, że wywołuje szok. Jako chrześcijanie również powinniśmy czuć odpowiedzialność za świątynie - najpierw za świątynię naszego serca, z której trzeba powyrzucać różne rupiecie, wymieść brudy, by przywrócić jej prawdziwy blask, by serce stało się ośrodkiem modlitwy. 

    Ale potrzeba również troski o te świątynie zbudowane, by nie stały się targowiskiem. 

    Aby zrozumieć całą sytuację, warto wiedzieć, że to wydarzenie miało miejsce na dziedzińcu pogan, który był także dostępny dla tych, którzy nie należeli do narodu wybranego. Mogli stąd podziwiać piękno świątyni. Ale to miejsce zostało przekształcone w targowisko. A pragnieniem Boga jest to, by jego świątynia była domem modlitwy dla wszystkich narodów. Stąd decyzja Jezusa, by powywracać stoły bankierów i kupców oraz wypędzić zwierzęta. To oczyszczenie było konieczne, aby Izrael mógł na nowo odkryć swoje powołanie: być światłem dla wszystkich narodów, służyć zbawieniu, które Bóg chce dać wszystkim.

    Jezus wie, że ta prowokacja będzie Go drogo kosztowała. Tak również boli, kiedy w sposób stanowczy i radykalny zrywa się z grzechem, złymi przyzwyczajeniami. Miłość kosztuje. 


1. Z jakiej wady, grzechu najtrudniej mi się wyzwolić, by serce stało się świątynią?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz