zachód słońca

zachód słońca

piątek, 10 grudnia 2021

Piątek 2. Tygodnia Adwentu

    Gdybyś był posłuszny moim przykazaniom, twój pokój rozlewałby się szeroko jak rzeka, a twoja sprawiedliwość biegłaby jak morska fala (Iz 48,18).

    Z kim mógłbym porównać to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które przebywają na placach. Przygadują one kolegom, mówiąc: Zaczęliśmy wam przygrywać, a nie zatańczyliście; zaczęliśmy lamentować, a nie biadaliście (Mt 11,16-17).


    Słowo zaprasza nas do słuchania. Najbardziej głuchym człowiekiem jest ten, kto nie chce słuchać. Słuchać to przede wszystkim zwracać uwagę na to, co się słyszy. Słuchać, to nie tylko odbierać dźwięki za pomocą ucha. Słuchać oznacza znacznie więcej niż słyszeć. 

    Adwent zaprasza nas, byśmy na nowo uczyli się słuchania. Wsłuchiwać się w dźwięki natury, w siebie, w to co mówią i przekazują poza słowami inni. 

    Często zwalniamy się z uwagi i słuchania, wskazując na brak czasu, nieustanny pośpiech. W życiu wypełnionym pospiechem, w życiu pełnym napięcia i stresu, słuchanie staje się bardzo trudne. Ale gdzie nie ma słuchania, nie ma komunikacji, a wówczas rodzą się konflikty, nieporozumienia, rodzą się podejrzenia i podejrzliwość. 

    Jeżeli nie mamy czasu na słuchanie siebie wzajemnie, to jak znaleźć czas na słuchanie Boga... Może tu ukryty jest problem tak wielu ludzi, którzy nie mogą spotkać i doświadczyć Boga, ponieważ brakuje im czasu na słuchanie Go w sobie, w innych, w stworzonym świecie. Bez słuchania nie może być mowy o przyjęciu przesłania, a wtedy nie może być mowy o wierze. Wiara rodzi się ze słuchania

    Słuchanie jest postawą, która jest nam potrzebna i uzdrawiająca, rodzi pokój i zaufanie. Izajasz lamentuje: gdybyś był posłuszny... Jezus też wyraża ubolewanie nad pokoleniem, które nie chciało słuchać ani Jana Chrzciciela, ani nie chce słuchać Jego. 

    Shema Israel - שמע ישראל - słuchaj! Bóg mówi do nas nieustannie. Przemawia do nas przez codzienne wydarzenia i te niezwykłe. Przemawia w sercu, poprzez myśli i uczucia. Przemawia codziennie w swoim słowie. Otwórz uszy! Bądź uważny. Nie prześpij adwentu. 


1. Na ile uważny jestem na to, co mówią inni?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz