zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 13 stycznia 2022

Czwartek 1. Tygodnia Zwykłego


    Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów». Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów (1Sm 4,3b-4a). 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich» (Mk 1,43-44).


    Arka Przymierza. Znak obecności Boga, który towarzyszył Izraelitom od momentu zawarcia przymierza na Synaju. W niej objawia się przymierze Boga z Jego ludem. Lud pokłada nadzieję w Arce, dlatego sprowadza ją na pole bitwy. I dochodzi do rozczarowania - Arka, której pojawienie się w obozie napełniło Izraelitów euforią, a Filistynów lękiem - nie pomogła. Izrael poniósł klęskę. 

    Arka, w której znajdują się tablice Prawa napisane Bożym palcem, nie jest talizmanem, który pomaga w niebezpieczeństwie, ale zobowiązaniem wobec Boga do wypełnienia tego, co obejmuje zawarte przymierze. Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie,... będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Izraelici przypominają sobie o Bogu wobec zagrożenia, ale nie po to, by wrócić do wierności, ale by dokonał się "cud" przeciwko Filistynom. 

    Często pytamy wobec nieszczęść i kłopotów, dlaczego spada na nas takie doświadczenie, a może powinniśmy bardziej pytać o naszą wierność wobec Boga... Ileż religijnych przedmiotów, które nam towarzyszą, traktujemy jako swoiste talizmany, a nie zobowiązania.

    Jezus dokonuje uzdrowienia trędowatego gestem i słowem. Dotykając trędowatego Jezus sam staje się nieczysty według prawa, dlatego musi opuścić miasto. Jezus, który dla nas stanie się grzechem, zostanie usunięty poza święte miasto, by umrzeć na krzyżu. 

    Udzielając pomocy trędowatemu Jezus wykracza przeciw Prawu, nie po to jednak, aby je umniejszyć, lecz aby pokazać, że doskonałość Prawa polega na dawaniu siebie innym. Miłość jest wypełnieniem Prawa. Paradoksalnie, naruszając Prawo, Jezus nakazuje trędowatemu wypełnić Prawo - ma iść i pokazać się kapłanowi i złożyć należną za oczyszczenie ofiarę. 


1. Czy religijne przedmioty, obrazy są dla mnie zobowiązaniem czy raczej formą fetyszu, który ma chronić?

1 komentarz:

  1. „Zbliżył się do Jezusa, upadł na kolana, błagał…” tak zaczynam dzisiaj mój dzień, prosząc Pana by dodał mi sił i oczyszczał ze wszystkiego ,co jak trąd oddala mnie od Niego i od ludzi, w obowiązkach domowych i w pracy. A krzyżyk i medalik, który mam na szyi, niech mi przypomina o moim oddaniu i Jego obecności.

    OdpowiedzUsuń