zachód słońca

zachód słońca

piątek, 7 stycznia 2022

Piątek po Objawieniu Pańskim

    I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał (1J 3,22-23).

    Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło (Mt 4,16).


    W świecie, w którym tak łatwo się pogubić, św. Jan daje trzy bardzo precyzyjne wskazania uczniom Jezusa:

* modlić się, bo Bóg udziela darów tym, którzy proszą, ale pod warunkiem, że
* zachowujemy Jego przykazania, które streszcza się w dwóch słowach:
* wierzyć w Jezusa  i miłować braci. 

    Modlitwa, wiara i miłość. Te trzy rzeczy zawsze muszą iść razem. Kto nie wierzy w Jezusa jako Syna Bożego, nigdy nie będzie w stanie modlić się do Ojca, a jego serce zawsze będzie puste i niespokojne, bo nie poznało głębi miłości. 

    Nie wystarczy teoretyczna wiara, znajomość prawd wiary. Wiara musi być aktywna, prowadzić do życia w miłości, tak jak  żył Chrystus. 

    Chrystus - Światło przychodzi, aby rozświetlić nasze ciemności, nasz świat, który wciąż żyje w mroku śmierci. Rozświetla mroki, byśmy potrafili zobaczyć, że potrzebujemy nawrócenia, usunięcia z życia wszystkiego, co złe, aby wypełnić je miłością. Bez tego światła nie ma życia. 


1. Jakie zagrożenia współczesnego świata niepokoją mnie najbardziej?1 komentarz: