zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 6 stycznia 2022

Uroczystość Objawienia Pańskiego

    I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki (Iz 60,3-4).

    …poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię (Ef 3,6).

    Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon» (Mt 2,1-2).


Uroczystość Objawienia Pańskiego. Uroczystość, w której Bóg objawia się już nie tylko Izraelowi, ale wszystkim ludom ziemi. Dzisiaj nie uświadamiamy sobie do końca znaczenia tego wydarzenia, które zapowiadał Izajasz, a św. Mateusz zapisał w swojej Ewangelii. Chrześcijaństwo przestaje być traktowane jako jakiś nowy nurt judaizmu, który jedynie inaczej interpretuje Prawo.

     Chrześcijaństwo jest religią, w której centrum jest osoba Jezusa Chrystusa i w przeciwieństwie do judaizmu obejmuje wszystkie narody. Nie było łatwym zadaniem przekonać do tego myślenia chrześcijan, którzy wywodzili się z judaizmu. Problemem zajmował się pierwszy sobór jerozolimski, który pokazywał nowość Chrystusa, nie przekreślał całego bogactwa judaizmu, ale pokazywał, że zbawienie dokonuje się przez wyznanie wiary w Jezusa i otwarcie na Jego łaskę. 

     My już nie potrzebujemy tego tłumaczenia. Jest to dla nas oczywiste. Ale w kontekście tej dzisiejszej uroczystości musimy postawić sobie równie ważny problem – czy i jaką drogą idziemy, aby spotkać dzisiaj Zbawiciela; gdzie i jak Jezus Zbawiciel uobecnia się w naszym życiu, jak się nam objawia, co Mu składamy w ofierze?

     Święto Objawienia to święto światła. Mówi nam o gwieździe, którą widzieli mędrcy, która poprowadziła ich na spotkanie, do miejsca, gdzie był Jezus. Pod koniec Świąt Bożego Narodzenia dobrze jest zadać sobie pytanie, czy widzieliśmy światło, gwiazdę, która prowadzi nas do Niego, który jest Światłem. 

    Władcy ze Wchodu odbyli długą podróż, aby odkryć Jezusa w całej prostocie Betlejem, małego i bezbronnego, ubogiego. Zwykłe Dziecko. Człowieka. I to w człowieku odkryli Boga: padli na twarz i oddali Mu pokłon. Nie bój się uklęknąć przed Bogiem – to wtedy twoje życie nabiera największej wielkości.


1. Co zmieniło we mnie Boże Narodzenie? 


1 komentarz: