zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Poniedziałek 2. Tygodnia Wielkanocy - Święto św. Marka Ewangelisty

    Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje (1 P 5,5.10).


    Liturgia Słowa wskazuje nam cnoty ucznia Chrystusa: pokorny; uznający moc Boga; Ufający Bogu i powierzający Mu swoje utrudzenie i troski; trzeźwy, czujny, aby móc walczyć z wrogiem i pracować dla Królestwa.

    Piotr pisał ten list, aby wspólnota wiedziała, czym jest prawdziwa łaska i skąd pochodzi dar, który posiada każdy z nas i cała wspólnota.

    Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Piotr doświadczył tego, o czym mówi i dlatego zachęca nas do takiej samej wiary. Jemu na nas zależy. Bóg jest zatroskany o nasze życie, jest zatroskany o nas. 

    Z całego katalogu cnót warto zwrócić uwagę na pokorę i wytrwałość. Pokora pozwala nam żyć prawdą naszej rzeczywistości. Wyzwala z iluzji i zakłamania, fałszywych obrazów i masek. Pokora jest jedną z twarzy Prawdy. Ale wymaga wytrwałości, bo jest sztuką trudną. Jezus przyjąć rzeczywistość taką, jaka była, także rzeczywistość krzyża.


1. Czy w trudnościach, których doświadczam, potrafię zaufać Bogu?

1 komentarz:

  1. "... gdy trochę pocierpicie..." TROCHĘ, to mniej niż w sam raz, to o wiele mniej niż ponad miarę. To TROCHĘ, czasami wyolbrzymiamy jakbyśmy nie wiadomo jakie trudy znosili. A to trochę wystarczy, by nas udoskonalić, umocnić. Jezu, gdy zmieniają się nasze plany ~bądź błogosławiony; za brak pogody - bądź błogosławiony; za marudzenie bliźniego, niezrozumienie że strony najbliższych - bądź błogosławiony; za brak czasu bliźniego dla mnie - bądź błogosławiony; za ból ręki - bądź błogoslawiony; za brak umiejętności by nieść pociechę - bądź błogoslawiony.

    OdpowiedzUsuń