zachód słońca

zachód słońca

środa, 6 kwietnia 2022

Środa 5. Tygodnia Wielkiego Postu

    O tak, zapewniam was, że każdy, kto grzech popełnia, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie przebywa w domu na stałe, syn na stałe przebywa. Jeśli zatem Syn wolnymi was uczyni, będziecie naprawdę wolni (J 8,34-36).


    Wczoraj adwersarze Jezusa skłonni byli myśleć, że zamierza popełnić samobójstwo. Dziś, do długiej listy hańbiących i oczerniających zarzutów dodają jeszcze jeden, chociaż czynią to nie wprost, ale na zasadzie logicznego dopowiedzenia. My nie z cudzołóstwa się narodziliśmy, jednego mamy Ojca: Boga! A Ty? Z Twoim urodzeniem było coś nie tak. Czy Józef rzeczywiście był Twoim ojcem? A może prawdą są plotki, że to nie on. 

    Prawdopodobnie w czasie, kiedy powstawała Ewangelia Janowa, przeciwnicy chrześcijaństwa powielali plotki o tym, że Jezus był synem z nieprawego łoża, aby zdyskredytować nauczanie apostołów, samego Jezusa i Ewangelię. 

    W ten spór o pochodzenie, Boże ojcostwo, wpisany jest temat wolności. Wolność. Słowo, które traktowane jest jak świętość, nadaje rangę wszystkiemu, czego dotknie. A jednocześnie słowo, którego sens został całkowicie wypaczony, jak wielu innych wielkich słów. 

    Jezus ukazuje prawdziwe kryterium wolności: każdy, kto grzech popełnia, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie przebywa w domu na stałe, syn na stałe przebywa. Jeśli zatem Syn wolnymi was uczyni, będziecie naprawdę wolni. Te słowa przemawiają do mnie mocniej, niż te, które zostały przez św. Jana zapisane nieco wyżej: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli

    Chociaż oba te stwierdzenia oznaczają to samo, ale to krótkie stwierdzenie o prawdzie, która wyzwala wyrwane z kontekstu Ewangelii Janowej, pozwala na wiele samolubnych i nieusprawiedliwionych interpretacji. 

    To nie prawda rozumiana jako jakaś abstrakcyjna wartość nas wyzwala, ale Prawda, którą jest Jezus. Prawda, rozumiana jako wartość abstrakcyjna, jakaś idea, może również zabijać. Prawda musi mieć konkretną twarz - Jezusa, Syna Bożego, który dał swoje życie, aby wyzwolić człowieka.


1. Czym jest dla mnie wolność?

1 komentarz:

  1. 1. Zupełnie nowe światło dla mnie w rozumieniu słów: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Rzeczywiście prawda funkcjonuje u mnie jako jakaś idea.
    2. Zastanawiam się przy słowach: My nie z cudzołóstwa się narodziliśmy, jednego mamy Ojca: Boga! A Ty? - jako osoba nie znająca ojca ziemskiego, mogę się poczuć czymś gorszym, że z takiego łoża nie może być nic dobrego. Kilkakrotnie w życiu wracało do mnie takie pytanie. Dzięki Jezusowi, jestem dzieckiem Boga Ojca, On mi Go pokazuje i uczy miłować.

    OdpowiedzUsuń