zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Poniedziałek 21. Tygodnia Zwykłego - wsp. NMP Królowej

    Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi! (Mt 23,16-17a).


    Jezus ostrzega. To nie jest tylko obnażanie hipokryzji uczonych w Piśmie i faryzeuszy, ale ostrzeżenie dla każdego z nas.

    Świątynia jest miejscem spotkania z Bogiem, a nie miejscem gierek z Bogiem i Bogiem. Ostre słowa: Głupi i ślepi! Ślepi przewodnicy ludu!

    Ślepy przewodnik to ten, który mówi o Bogu jako o przedmiocie; to ktoś, dla kogo Bóg jest jedynie przedmiotem rozumowych spekulacji i rozważań, ale nie ma doświadczenia Boga w swoim sercu i dlatego wszystko, co mówi, jest jedynie teoretycznym rozważaniem. 

    Można znać Boga ze słyszenia, ale nie mieć doświadczenia, że to Ktoś żywy, Osoba, która działa w moim życiu. Trudno jest jednak prowadzić innych do Boga, nie mając osobistego doświadczenia Boga. Wówczas mówi się o Bogu pustym, Bogu bez "ciała", Bogu dalekim od ludzkiej codzienności. 


1. Jak buduję swoją relację z Bogiem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz