zachód słońca

zachód słońca

środa, 24 sierpnia 2022

Środa 21. Tygodnia Zwykłego - Święto św. Bartłomieja Apostoła

    Anioł tak się do mnie odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka (Ap 219-11a.14).


    Czytanie z Księgi Apokalipsy może nam pomóc zrozumieć, jak widzieli Kościół pierwsi uczniowie Jezusa i jaką rolę w pierwotnym Kościele odgrywali apostołowie.

    Wspólnot chrześcijańskie rozumiały, że Kościół zbudowany jest na Dwunastu, jest nowym Jeruzalem i Oblubienicą Baranka, Oblubienicą Jezusa Chrystusa.

    Po zburzeniu Jerozolimy Kościół - nie konkretna świątynia, ale wszyscy zgromadzeni wokół Chrystusa i opierający się na tradycji apostolskiej staje się nowym Jeruzalem, miastem świętym i umiłowanym przez Boga. 

    Powinniśmy się uczyć takiego patrzenia na Kościół, chociaż jego historia i teraźniejszość nie są wolne od grzechów jego członków, nie są wolne od niesprawiedliwości, które zostały wyrządzone w jego imieniu. 

    Apostołowie też nie byli ludźmi doskonałymi i świętymi w samym momencie powołania. Bartłomiej, patron dnia, otrzymał pochwałę od Jezusa - prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu..., ale w momencie próby krzyża Bartłomieja zabraknie przy Mistrzu, o którym powiedział: Ty jesteś Synem Bożym... To później będzie głosił Ewangelię i chrzcił, aż poniesie śmierć męczeńską przez odarcie ze skóry. 


1. Czym jest dla mnie Kościół?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz