zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 29 września 2022

Czwartek 26. Tygodnia Zwykłego, Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

    
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego» (J 1,51). 

    Michał, Gabriel i Rafał. Imiona, pod którymi poznaliśmy najbardziej bezpośrednich asystentów i posłańców Boga.

    Michał - któż jak Bóg - jest dla Izraelitów opiekunem Izraela, a dla nas opiekunem Kościoła. Jego głównym przeciwnikiem jest ojciec wszelkiego kłamstwa, zły duch, który stoi na czele zbuntowanych aniołów. Michał broni boskich interesów przed zbuntowanymi aniołami.

    Gabriel - moc Boża - zajmuje się wykonywaniem różnych misji w imieniu Boga. W islamie jest tym, który objawił Mahometowi Koran, w Ewangelii ogłasza narodziny Jana Chrzciciela i Jezusa, Zbawiciela świata. 

    Rafał - Bóg uzdrawia. Pojawia się w Księdze Tobiasza, wysłany przez Boga, aby towarzyszył młodemu Tobiaszowi w długiej i niebezpiecznej podróży, w poszukiwaniu żony. Sara, którą znalazł, była obarczona doświadczeniem złego ducha, który zabrał jej siedmiu mężów. Tobiasz zostaje uchroniony od śmierci, a kiedy wraca do domu, zgodnie z zaleceniem Rafała, pomaga ojcu odzyskać wzrok. 

    Kiedy spotykamy dobrą osobą, osobę uczciwą, potrafimy powiedzieć o niej, że jest aniołem. To powszechny sposób widzenia aniołów - są istotami, w których jest tylko dobro, być może z racji bliskości z Bogiem. Ilekroć pojawiają się w Biblii, to po to, by wypełnić Bożą misję. Bóg działa przez aniołów. Ostrzega Józefa, by uciekał do Egiptu, a po śmierci Heroda wzywa do powrotu. Na pustyni aniołowie przychodzą służyć Jezusowi, a w Getsemani umacniają Go przed męką. 

    Jezus wskazuje dzisiaj Natanaela jako osobę na wskroś dobrą, jako Izraelitę, w którym nie ma podstępu, jako anioła, w którym nie ma fałszu, w którym jest prawda, dobro i piękno. W tej harmonii dobra pomiędzy Jezusem a Natanaelem, uczeń jest w stanie rozpoznać w Jezusie Bożego Syna. 

1. Czy potrafię dziękować Bogu za Jego aniołów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz