zachód słońca

zachód słońca

piątek, 14 października 2022

Piątek 28. Tygodnia Zwykłego

    On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu (Ef 1,14).


    Mamy przed sobą wielkie dziedzictwo. Nie jesteśmy spadkobiercami jakiegoś bogacza, który zostawi nam dużą sumę pieniędzy. Jesteśmy dziedzicami samego Boga.

    A wszystko za sprawą Chrystusa, który uczynił nas dziećmi Bożymi. Dzieci otrzymują swoje dziedzictwo od Ojca. Już tutaj, w ziemskim życiu, możemy się cieszyć Jego przyjaźnią. Ojciec daje nam swojego Ducha, który jest zapowiedzią i pieczęcią naszego zbawienia. 

    I chociaż tak wiele darów otrzymujemy od Boga, często nie potrafimy ich zobaczyć i nimi się ucieszyć. A psalmista zachęca nas dzisiaj: radośnie wołajcie na cześć Pana...Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał dla siebie...

    Zostaliśmy naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, Dzięki tej pieczęci Bóg rozpoznaje nas jako swoje dzieci. 


1. Czy potrafię cieszyć się takimi darami, jak wiara, rodzina, wykształcenie, wolność?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz