zachód słońca

zachód słońca

środa, 19 października 2022

Środa 29. Tygodnia Zwykłego

    A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie» (Łk 12,39-40).


    Zaskakujące jest, że w przypowieści Jezusa przyjście Pana jest porównywane do przyjścia złodzieja. Złodziej i efekty jego postępowania dalekie są od tego, co czyni Pan. Nie chodzi zatem o zwrócenie uwagi na sam obraz, ale przesłanie. 

    Pan przyjdzie, a my mamy być przygotowani i uważni, czuwający. Zarówno złodziej jak śmierć grają na strunie zaskoczenia. Zawsze zjawiają się nie w porę. Mimo naszych przygotowań, możemy zostać zaskoczeni przez złodzieja, ale nie powinno nas zaskoczyć przyjście Pana.

    Dlatego jesteśmy zachęci do wierności. Tak nazywa się chrześcijańska czujność. Jest postawa Kościoła, każdego z dzieci Kościoła, wciąż pielgrzymującego na spotkanie z Panem. 

    Na drodze tego pielgrzymowania pojawiają się dwie zasadnicze przeszkody. Można przyzwyczaić się do nieobecności Pana. Ociąga się z powrotem. A to sprawia, że przestajemy się starać, tracimy czujność. 

    I druga przeszkoda, jeszcze poważniejsza. Dojść do przekonania, że jesteśmy panami sytuacji. Zapomnieć, że tylko powierzono nam zarząd nad czymś, co do nas nie należy. 

    Nie wszyscy mamy też tę samą odpowiedzialność, nie wszyscy odpowiadamy za to samo. Ale wszyscy musimy zachować uwagę, czujność i wierność. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie


1. Na ile staram się być wierny powołaniu, którym zostałem obdarowany?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz