zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 20 października 2022

Czwartek 29. Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Jana Kantego (w Krakowie uroczystość)

    Tak by Chrystus zamieszkał w waszych sercach dzięki wierze, abyście zakorzenieni i utrwaleni w miłości, byli zdolni pojąć wraz z wszystkimi świętymi... poznać wyższą od wiedzy miłość Chrystusa, tak byście doszli do całej pełni Boga (Ef 3,17-19).

    Czy uważacie, że przybyłem pokój dać ziemi? O nie, oświadczam wam, raczej podział (Łk 12,51).


    Święty Paweł przypomina nam, że Bóg jest Ojcem, a my Jego dziećmi. Prosi, aby przez Ducha nasza wiara została umocniona i doszła do pełni w Chrystusie. Byśmy potrafili zrozumieć, że Chrystus jest centrum Kościoła, Jego sercem, pełnią miłości. Bez Niego nic nie możemy uczynić, ale zjednoczeni z Nim, zakorzenieni i czerpiący z Niego sok życia, otwieramy się na Jego działanie w nas. To On daje nam moc, by kochać. Tylko w zjednoczeniu z Nim będziemy mogli kochać tych, którzy nas otaczają.

    Jezus jest centrum naszego życia, przychodzi, aby rozniecić ogień swojej miłości. Jego pragnieniem jest to, by ten ogień w nas płonął. Jeśli pozwolimy, aby On nas rozpalił, będziemy świadkami Jego miłości wobec świata.

    A ponieważ Jego miłość nie jest rozumiana przez świat, nastawiony na egoizm, także i my nie będziemy często zrozumiani. To przynosi prześladowania, odrzucenie, podziały. Tylko w takim kontekście możemy odczytywać dzisiejsze słowa Chrystusa. 

    To się działo i wciąż się dzieje w naszych czasach. Tak wiele rodzin jest podzielonych z powodu wiary. 


1. Czy pozwalam się rozpalać Duchowi Chrystusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz