zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 4 października 2022

Wtorek 27. Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Franciszka z Asyżu

    Przenikasz i znasz mnie, Panie, znasz wszystkie moje myśli. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie mej matki. I duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów (Ps 139).

    Spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom (Ga 1,15-16).


    Bóg, który zna głębie naszego serca, znał Pawła: jego gorliwość, entuzjazm, bezkompromisowość, odwagę. Powołał go na swojego apostoła, by zaniósł Ewangelię poganom. Tego, który był gorliwym Żydem, przestrzegającym i broniącym Prawa. 

    Paweł daje nam dziś świadectwo swojego życia i tego, jak Bóg w tym życiu działał. Nie od momentu nawrócenia, chociaż było ono wydarzeniem przełomowym. Bóg działał w jego życiu już w łonie matki. Boży wybór dokonuje się bardzo wcześnie, ale człowiek zachowuje wolność, musi rozeznać i rozpoznać Boże zaproszenie, a później w wolności na nie odpowiedzieć. 

    Paweł, jak wielu innych, szukał i błądził, aż u bram Damaszku znalazł i zrozumiał. Zdumiewa to jego podkreślenie: zmiana następuje natychmiast, bez chwili wahania i zastanowienia. Podejmuje drogę, stając się apostołem Tego, którego nie znając, zwalczał. 


1. Czy potrafię na historię mojego życia jako czas działania Boga?

1 komentarz:

  1. Tak. Bo przecież nie od nawrócenia mojego zależało, czy Bóg działa w moim życiu. ON jest od początku. Jest początkiem! Utkał mnie, wybrał i powołał swoją łaską. Przenika i zna mnie! Tylko, że ja, nieszczęsna, tak długo żyłam zapatrzona w siebie, ze nie dostrzegałam mego Stwórcy. Aż szkoda tego zmarnowanego czasu! Ale dziś mnie podnoszą słowa z Psalmu 139 : "I duszę moją znasz do głębi. Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, kiedy w ukryciu nabierałem kształtów". Bo nawet ten czas mojego zagubienia i ciemności jest Bogu znany. ON mnie nigdy nie opuścił i nie opuści. Jest w całej historii mego życia! Chwała Ci Panie- Stworzycielu, Zbawicielu i Ożywicielu! Amen
    Dziękuję ojcze Edwardzie.

    OdpowiedzUsuń