zachód słońca

zachód słońca

sobota, 17 grudnia 2022

Sobota 3. Tygodnia Adwentu

    
Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów! (Rdz 49,10).

    Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń (Mt 1,1.17).

    Wchodzimy w drugą część Adwentu i warto w tym czasie sięgnąć do brewiarza, ponieważ modlitwie nieszporów każdego z dni towarzyszą antyfony do pieśni Maryi, które zaczynają się od "O" i przybliżają nam imiona Jezusa, który już jest blisko. Dziś liturgia ogłaszamy Go jako Mądrość Najwyższego.

    W czytaniu z Księgi Rodzaju liturgia przywołuje jednego z przodków Jezusa - Judę, którego patriarcha Jakub stawia w centrum uwagi swoich synów: Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon

    Berło Izraela nie odstąpi od Judy, aż przyjdzie ten, dla którego jest zarezerwowane, ten obiecany, który wybawi swój lud, a wszyscy oddadzą Mu hołd.

    Mesjasz będzie pochodził z plemienia Judy. Jezus, którego dziś nazywamy Mądrością Najwyższego, który pochodzi od Boga, jest także poprzez Maryję Synem Człowieczym, staje się człowiekiem. 

    Zapowiedź Księgi Rodzaju znajduje swoje wypełnienie w Chrystusie. Św. Mateusz wymienia przodków Chrystusa od Abrahama do Józefa, męża Maryi. Dominują imiona męskie, ale pojawiają się też kobiety i to nie najlepszej reputacji. Słowo Boże pokazuje nam, że Syn Boży przyjmuje naszą ludzką naturę ze wszystkimi jej słabościami i wynosi naszą upadłą naturę do rangi Bożych dzieci. 

    Bóg spełnia swoje obietnice. Realizuje plan zbawienia, odkupienia człowieka, zapisany od pierwszych stron ludzkich dziejów. W tym Bożym planie Maryja, wolna od grzechu, przez swoją wiarę rodzi Chrystusa. 

1. Czy potrafię dziękować Bogu za dzieje mojej rodziny, czy w tych dziejach potrafię zobaczyć działanie Boga?

1 komentarz:

  1. 1.Dzięki za zwrócenie naszej uwagi na antyfony do pieśni Maryi 2. dzisiaj noszę obraz tyci Jezusa pod sercem Maryi, jakie to niesamowite, człowieczeństwo w każdym calu, krok po kroku, 9 miesięcy z Matką by się narodzić dla czlowieka, jego zbawienia. Nie wziął się z księżyca, czy " z kapusty" nie spadł cudownie z obloku, ma całą historię, rodowód. Dzisiaj wielu szuka swoich korzeni, poświęca wiele czasu i wysilku na tworzenie drzewa genealogicznego.3. Nie mogę przejść obojętnie obok słów ojca, że Bóg dotrzymuje obietnicy. Jestem na to uczulona, to taka rzadka cecha u ludzi.

    OdpowiedzUsuń