zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 9 stycznia 2023

Poniedziałek 1. Tygodnia Zwykłego

    Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,14-15).


    Pierwszy nakaz Jezusa, na początku publicznej działalności w Galilei, zamyka się w wezwaniu do nawrócenia, do zwrócenia się ku Bogu.

    Nawrócenie nigdy nie jest zamkniętym procesem. Dopóki żyjemy na tym świecie, potrzebujemy nawrócenia, które kształtuje w nas postawę, pewien nawyk powracania do Boga. Kiedy ta postawa staje się w nas czymś naturalnym, pozornie wciąż jesteśmy tacy sami jak inni, ale w głębi duszy dokonuje się w nas przemiana.

    Bliskie jest Królestwo Boże... Jest na wyciągnięcie ręki. To może wydawać się dziwne, bo rzeczywistość świata zdaje się mówić coś zupełnie innego. Kiedy Jezus mówi o bliskości królestwa, nie wskazuje na jakieś konkretne miejsce czy przestrzeń, ale na sposób życia, nowy sposób odczuwania, myślenia, widzenia, działania i życia. 

    W tym sensie Królestwo Boże to Jezus, Jego Słowo, Jego Ewangelia, wartości, które głosi. Urzeczywistniać w świecie to, o o czym mówił Jezus, to najlepszy sposób, aby życie stawało się bardziej ludzkie. 


1. Czy jest we mnie postawa nawracania się?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz