zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 7 sierpnia 2023

Poniedziałek 18. Tygodnia Zwykłego

    Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom (Mt 14,19).


    Kiedy narracja Ewangelii św. Mateusza zbiega się z narracją Marka, pojawiają się te same epizody, możemy zauważyć, że św. Mateusz jest bardziej skoncentrowany, upraszcza fakty. Cud rozmnożenia chleba jest przedstawiony jako dar Jezusa; to Jezus przejmuje inicjatywę. Jest to wyraz Jego emocji, współczucia wobec potrzeb grupy czy konkretnej osoby. Jezus pozwala się dotknąć i wzruszyć sytuacją ludzi w potrzebie.

    Uczniowie są jedynie pośrednikami i świadkami cudu.

    Warto zwrócić uwagę na działania przypisywane Jezusowi, by zrozumieć przesłanie. Jezus wziął chleby, spojrzał w górę, wypowiedział błogosławieństwo, połamał chleb i dawał go uczniom. Odniesienie do Eucharystii jest wystarczająco czytelne.

    Ale centralną ideą w tym obrazie rozmnożenia chleba jest co innego: przesłanie dzielenia się. To dzielenie się tworzy wspólnotę. Dzielenie się tym, co każdy ma, cokolwiek to jest, pomnaża i powiększa wspólnotę. 

    Inną sprawą, którą trzeba wziąć pod uwagę w tej historii, jest jedność między zaspokajaniem potrzeb duchowych i materialnych. Misja Jezusa nie ogranicza się jedynie do ducha, dotyka także potrzeb cielesnych: wy dajcie im jeść


Co wnoszę w budowanie wspólnoty?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz