zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 8 sierpnia 2023

Wtorek 18. Tygodnia Zwykłego, wsp. św. Dominika

    Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: "Prawdziwie jesteś Synem Bożym" (Mt 14,33).


    Dwie przeplatające się narracje: chodzenie Jezusa po jeziorze i uratowanie Piotra, który w tonie. Jest to cud wybawienia. Kończy się on wyraźnym wyznaniem wiary: Prawdziwie jesteś Synem Bożym

    W sformułowaniu Mateusza Piotr symbolizuje i reprezentuje Kościół w trudach podróży. Motyw lęku i wyrzut: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary, pozwalają dostrzec i uświadomić sobie, jak bardzo Jezus ceni wiarę tych, którzy do Niego przychodzą. W oczach Jezusa to właśnie postawa wiary stanowi fundamentalny wymiar osoby.

    Sytuacja Piotra pokazuje, że wiara w Jezusa nie jest sprawą rozumu, ale jest sprawą serca. Ten, kto potrafi zaryzykować i zaufać, otrzymuje pomoc od Tego, któremu ufa. Piotr widzi, że tonie i woła: Panie, ratuj mnie! Ten, kto potrafi uwierzyć i zaufać Jezusowi, uczestniczy w Jego misji i autorytecie. 


1. Czy potrafię przyjąć, że moja wiara jest mała?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz