zachód słońca

zachód słońca

sobota, 6 kwietnia 2024

Sobota w Oktawie Wielkanocy

    Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię! (Dz 4,16-17).

    W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego (Mk 16,14).

 

                Zaufać w pełni jakiejś osobie, zawierzyć, to nie jest łatwe. Trudność ta może mieć różne przyczyny. Jedną z nich jest zamknięcie się na prawdę o drugim, zamknięcie się na przyjęcie dowodów. Tak dzieje się w przypadku arcykapłanów i faryzeuszów, którzy zamykają się i nie potrafią uznać, że Jezus jest Synem Bożym. Mogli przyjąć i przyjęli, że apostołowie, Piotr i Jan, dokonali cudu. Temu nie dało się zaprzeczyć. Ale uprzedzenia, które były fundamentem ich postawy, spowodowały, że nawet wobec ewidentnego znaku, nie uznali prawdy o Jezusie. Dla nich był tylko człowiekiem, nie potrafili przyjąć, że był Bożym Synem.

                Apostołowie też mieli problemy z przyjęciem prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa. Mistrz wyrzucał im upór, brak wiary wobec świadectwa tych, którzy już widzieli. Być może ten opór wypływał z tego, że prawda o zmartwychwstaniu była zbyt wzniosła, trudna do przyjęcia przez ludzki rozum. To nie wydarzyło się wcześniej w historii ludzkości. Dlatego trudno im było przyjąć świadectwo Marii Magdaleny, świadectwo tych, których spotkał w drodze i którzy świadczyli, że On żyje. Musiał przejść sam Jezus, ukazać się jedenastu, by ich przekonać o swoim zmartwychwstaniu, przekonać o czymś, co zapowiadał im przed swoją śmiercią.

                To spotkanie ich przemieniło. Pozbyli się strachu, obaw, niewiary. Stali się świadkami wobec świata i byli gotowi za prawdę o Jezusie zmartwychwstałym oddać swoje życie. Był w nich opór, były wątpliwości, ale nie było uprzedzenia. Byli otwarci na prawdę, dlatego wiara znalazła miejsce w ich sercu.

 

Jakie wątpliwości pojawiają się dzisiaj w moim sercu?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz