zachód słońca

zachód słońca

sobota, 4 maja 2024

Sobota 5. Tygodnia Wielkanocy, wsp. św. Floriana

    
Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi (J 15,18-19).


    Ewangelia koncentruje naszą uwagę na proroctwie Jezusa - mówi On swoim uczniom, że nienawiść i prześladowania będą ich udziałem ze względu na Niego. I to proroctwo wypełnia się wciąż, historia Kościoła to potwierdza. 

    Nienawiść, o której mówi Jezus, nie odnosi się do krytyki i wyrzutów, z którymi mogą się spotkać Jego uczniowie z powodu braku autentyczności czy niewierności Ewangelii. Jezus mówi o prześladowaniach i nienawiści, na które będą narażeni  z powodu Jego imienia

    Vaclaw Havel mówiąc o nienawiści, wyjaśnia jej źródło w następujący sposób: W podświadomości tych, którzy nienawidzą, istnieje perwersyjne poczucie, że są jedynymi prawdziwymi nosicielami prawdy absolutnej. Świat oskarża i nienawidzi uczniów, ponieważ nie zgadza się z ich sposobem myślenia i je odrzuca. To jest dokładnie to, o czym mówi sam Jezus: nie znają Tego, który Mnie posłał. Ta nienawiść jest wynikiem zderzenia Ewangelii z wieloma standardami tego świata.

    Wobec nienawiści świata potrzebne są dwie postawy. Po pierwsze, nie powinniśmy się dziwić, że irracjonalna nienawiść istnieje i będzie uderzała w autentycznych naśladowców Jezusa. Trzeba być przygotowanym. Po drugie, to wezwanie do życia Ewangelią, do autentyczności. 

    Wierność Jezusowi często komplikuje nasze życie. Najłatwiej pójść z innym, robić to, co robią inni, co jest poprawne i mile widziane. A czasem także milczeć pod pretekstem roztropności. Ale często ta roztropność to zwykły lęk i obawa przed odrzuceniem i ciosami, które mogą nas spotkać. Nie możemy oczekiwać poklasku od świata, który wcześniej odrzucił Jezusa. Jeżeli jesteśmy z Nim zjednoczeni, musimy się liczyć z odrzuceniem.


1. Z czym dla mnie wiąże się wierność Jezusowi i Jego Ewangelii?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz