zachód słońca

zachód słońca

środa, 15 maja 2024

Środa 7. Tygodnia Wielkanocy

    Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą (J 17,11b.17).


    Wznosząc oczy ku niebu, Jezus rozpoczyna swoją modlitwę słowami: Ojcze Święty... To Ojciec posłał Go na świat, a teraz wraca do Ojca. Namaszczony, uświęcony Duchem Jezus, został posłany, aby zbawić świat. 

    Kiedy mówimy, że coś jest święte lub ktoś jest święty, wypowiadamy prawdę, że należy do Boga, że Bóg w jakiś sposób jest poprzez tę rzecz lub osobę obecny. Jezus jest święty w dosłowny sposób, jest objawieniem i obecnością Boga pośród świata i ludzi. Pełne objawienie tej prawdy następuje w Jego godzinie - w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. 

    Kiedy Jezus modli się za uczniów, prosząc Ojca, aby uświęcił ich w Prawdzie, prosi w rzeczywistości o to, by wartości Ewangelii mogły przeniknąć nasze serca, przemieniając nas dogłębnie i czyniąc z nas zwiastunów Dobrej Nowiny. Chce byśmy się stali nosicielami samego Boga. Jednocześnie prosi o głęboką, intymną więź z Bogiem dla nas, pełną komunię z Jezusem, który jest Prawdą. 

    Tylko zachowując jedność z Ojcem i Synem w Duchu Świętym możemy stawać się świadkami Ewangelii. Twoje słowo jest prawdą - Ewangelia; ale także Twoje Słowo jest Prawdą - Jezus Chrystus

    Zażyłość i jedność Jezusa z Ojcem chroniła Go, wspierała i pozwoliła wypełnić misję zbawienia. Jesteśmy zaproszeni do jedności, do komunii z Bogiem, aby się nie zagubić.


Czy pogłębiam moją relację z Bogiem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz