zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 7 maja 2015

Czwartek V Tygodnia Wielkanocy

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości (J 15, 9 - 10).

    Moje życie jest cenne, bo jest darem od Boga. Bóg mnie stworzył i wciąż na nowo stwarza. To jest proces:

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, 
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła. 
I dobrze znasz moją duszę, 
nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu powstawałem, 
utkany w głębi ziemi (Ps 139,13 – 15).

    Nie jestem skończony. Pan Bóg akceptuje moje poranienia i wciąż kształtuje. Moja osobista historia komponuje się z dziełem stwarzania dokonywanym przez Boga.

List Pana Boga do człowieka

Moje Kochane Dziecko!
 
     Być może mnie nie znasz, ale ja wiem o Tobie wszystko. Wiem kiedy siadasz i kiedy wstajesz. (Ps 139, 1-3)  Znam Twój każdy krok. (Ps 1, 27)  Ja sprawiam, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz, ponieważ jesteś moim dzieckiem. (Dz 17, 28-29) Znam Cię od Twojego poczęcia, wybrałem Cię w dniu stworzenia (J 1,5) 
Nie jesteś dziełem przypadku, wszystkie Twoje dni spisałem w Mej księdze. (Ps 139, 15-16)  Ja zdecydowałem, kiedy się urodzisz i kiedy będziesz żył. (Dz 17, 26)  Jesteś wspaniale, cudownie stworzony. Stworzyłem Cię w łonie Twej matki. (Ps 139, 13-14) I dałem Ci ujrzeć świat w dniu Twoich narodzin. (Ps 7,6)   Ja nie jestem zły ani odległy, jestem samą MIŁOŚCIĄ. (1J 4,11)  I pragnę wylać ją na Ciebie obficie. (1J 3,1)  Bo chcę Ci udzielić, czego w sercu pragniesz i każdy Twój zamysł wypełnić (Ps 20,5).  Wszystko co dobre w Twoim życiu, prowadzi do Mnie. (Jk 1, 17)  Bo ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je. (Mt 6, 31-33)  Chcę Ci dać nadzieję na przyszłość. (Jr 29, 11)   Ponieważ kocham Cię wieczną Miłością. (Jr 31,3)  Mam więcej myśli o Tobie niż jest gwiazd na niebie i ziaren piasku. (Ps 139,17-18)  Raduję się z Ciebie. (Sof 3, 17)  I nigdy nie przestanę czynić dobra w Twoim życiu. (Jr 32,40)  Bo jesteś tym, co mam najdroższego. (Wj 19,5)  Z całego serca pragnę Twojego dobra. (Jr 32, 41)  Pokażę Ci wielkie i wspaniałe rzeczy. (Jr 33,3)  Jeśli będziesz Mnie szukał całym sercem, znajdziesz Mnie. (Pwt 4, 29)  Rozkoszuj się Mną, a spełnię Twoje pragnienia. (Ps 37,4)  Mogę zrobić dla Ciebie więcej niż możesz sobie wyobrazić. (Ef 3,20) Bo Ja najpełniej potrafię Cię zachęcić. (Tes 2, 16-17)  Jestem Ojcem, który pociesza Cię w kłopotach. (2Kor 1, 3-4)  Gdy Twoje serce krwawi, jestem blisko. (Ps 34,19)  Jak owce na ramionach pasterza, tak Ty jesteś blisko Mego serca. (Iz 40, 11)  Przyjdzie dzień, gdy otrę łzy z Twoich oczu. I zabiorę wszelki ból, jakiego doznałeś w swoim życiu. (Ap 21,4)  Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak Mego Syna Jezusa. (J 17, 23)  W Jezusie wyraża się moja Miłość do Ciebie. (J 17, 26)   On jest doskonałym obrazem Mnie. (Hbr 1,3)  On przyszedł, aby pokazać, że jestem po Twojej stronie, a nie przeciw Tobie. (Rz 8, 31)  I by powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów. Jezus umarł, abyśmy (TY i Ja) mogli żyć w zgodzie. (2 Kor 5, 18-19) Jego śmierć była najdoskonalszym wyrazem mojej miłości do Ciebie. (1J 4,10)  Oddałem wszystko, co kochałem, aby zyskać Twoją miłość. (Rz 8, 31) I nigdy nic nie odłączy Cię od Mojej miłości. (Rz 8, 38-39)  Wróć do domu, a wydam przyjęcie jakiego niebo jeszcze nie widziało. (Łk 15,7) Jestem Twoim Ojcem i zawsze Nim będę. (Ef 3, 14-15)   A teraz chcę Ciebie zapytać: Czy chcesz być moim dzieckiem? (J 1, 12-13) 
     Czekam na Ciebie. (Łk 15, 11)  Nie bój się udzielić mi odpowiedzi - Ja jestem zawsze z Tobą. (Iz 41, 12)  Dasz sobie radę, wystarczy Ci mojej łaski. (2 Kor 12,9)

Całuję Cię mocno,
Tata Wszechmogący Bóg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz