zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 14 maja 2015

Święto św. Macieja Apostoła - 14. V

      Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15, 16).

      Słowa o wyborze dokonanym przez Jezusa w
odniesieniu do św. Macieja brzmią szczególnie wyraźnie. Wybrany w miejsce Judasza. Kolegium Apostołów musi być pełne - a zatem modlitwa o wybór kandydata i los, który decyduje. Wskazanie Ducha Świętego. 

      Wybór należy do Boga, a nie do człowieka. Człowiek jest wolny w odpowiedzi na Boży wybór. Może go odrzucić. Odpowiedź pozytywna i autentyczna daje gwarancję owocowania.

       Ten fragment Ewangelii odnosi się najczęściej do powołania kapłańskiego. Ale równie dobrze można popatrzeć na wybór, którego Bóg dokonuje wobec dwojga ludzi, którzy pewnego dnia stają naprzeciw siebie i rozpoczynają wspólną drogę. Popatrzenie na powołanie do małżeństwa jako wybór dokonany przez Boga, aby małżonkowie szli i owoc przynosili, i by owoc ich trwał. Udział na mocy sakramentu chrztu w kapłańskiej władzy Chrystusa - wzajemne uświęcenie. Odkrycie w drugiej osobie, z którą przychodzi dzielić życie daru samego Boga - Ja was wybrałem. 

1. Czy ważne decyzje w życiu poprzedzam modlitwą o światło Ducha Świętego?
2. Czy widzę swoje życie jako powołanie zaproponowane mi przez Boga?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz