zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 11 czerwca 2015

Czwartek X Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Barnaby, apostoła

    Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!  (Mt 10,7).

    Głosić Królestwo to przede wszystkim przekazywać człowiekowi prawdę o miłości Pana Boga do niego. Miłości, która nie cofa się przed niczym, Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził, żeby wyrwać człowieka z więzów niewoli. 

     Głosić Królestwo to uświadamiać sobie i
innym, jak bardzo zostałem obdarowany przez Boga. Każdy dar jest wyrazem miłości. I z tego obdarowania rodzi się postawa wdzięczności wobec Boga i wobec człowieka.

    Dzisiaj mamy do czynienia z wieloma fałszywymi prorokami. Mówią wciąż, że jest dobrze, najważniejsze, żebyśmy się kochali. Miłość nie potrzebuje prawdy. Drugą grupę fałszywych proroków stanowią ci, którzy ciągle straszą, ale bez miłości. 

   Ani jedni, ani drudzy nie mówią, że Bóg nas kocha. I jedni i drudzy ukazują karykaturalny obraz Boga. Głosić Królestwo to budować na prawdzie, by odkrywać w człowieku piękno Bożego obrazu. 

1. Jaki jest mój obraz Pana Boga?
2. Czy czuję się obdarowany przez Boga?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz