zachód słońca

zachód słońca

piątek, 12 czerwca 2015

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

     Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że
już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebodli (J 19, 33-37).

     Serce. Symbol miłości. Jezus ukazuje serce, które najpełniej i najmocniej ukochało. Najpełniej miłujące serce to serce, które daje siebie innym. 

     Nasz Bóg jest tym, który wydaje się za nas i dzieli swoje serce, aby dać życie swoim dzieciom. Bóg, który nie rezygnuje z miłości mimo trudnych doświadczeń. Chociaż nie zawsze spotyka się z pozytywna odpowiedzią, nie ustaje, wciąż jest otwarte na człowieka i dla człowieka. 

    Bóg uczy nas prawdziwej miłości. Nie
kochamy dlatego, że nas ktoś kocha. Nie kochamy z litości czy łaski. Prawdziwa miłość kocha pomimo wszystko. Kochamy, bo to jedyny sposób prawdziwego życia. Kochamy, bo tylko miłość potrafi nadać sens naszemu życiu. 

    Dziś możemy zapatrzeć się w Serce, które potrafi kochać mimo bólu i cierpienia, mimo zadanej śmierci. I w tym Sercu, z którego wciąż wypływa życie, można zauważyć wiele serc naszych braci i sióstr, którzy upodobnili się w miłości do tego Jedynego Serca. 

1. Jak odpowiadam na Bożą miłość?
2. Czy umiem kochać?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz