zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 15 września 2015

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej

     A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19,25 - 26).

       Wytrwać pod krzyżem. Wobec cudzego cierpienia, bólu, śmierci, kiedy można już tylko być. Kiedy nic nie można zrobić. Można być i starać się współodczuwać. Tylko nieliczni wytrwali do końca. Cztery osoby, o których wspomina Ewangelista. 

     Być, współodczuwać, towarzyszyć do końca. Kiedy Jego ciało złożą w Jej ramiona, by mogła Go utulić ostatni raz.

      Ona jedna z tej czwórki nie zwątpiła. Nie poddała się, widząc cierpienie i śmierć. Nie uciekała z Jerozolimy po szabacie, nie rozpaczała wobec pustego grobu jak Maria Magdalena, nie musiała wejść do grobu, aby się przekonać, że On zmartwychwstał. Ona obok współodczuwania zachowała wiarę, że cierpienie, Krzyż, Jego śmierć, nie są ostatnim słowem. Wierzyła, że ostatnie słowo należy do Życia. 


1. Jaka jest moja postawa wobec cierpienia, śmierci, bliskich mi osób?
2. Czy wierzę w zwycięstwo życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz