zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 1 grudnia 2015

Wtorek I Tygodnia adwentu

     Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić (Łk 10,21).

     Jezus ogłasza i staje się uosobieniem Królestwa zapowiadanego przez proroka Izajasza: królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

     Ale świat żyje wartościami innego królestwa. To co świat manifestuje i jest widoczne na co dzień, to kłamstwo, ucisk, niesprawiedliwość, brak harmonii i pokoju. Wydaje się prawdą powiedzenie, że człowiek człowiekowi jest wilkiem. 

     Jest widoczne, że rządzący, mądrzy, ci, których nazywają znawcami kwestii ekonomicznych, społecznych i politycznych, nie potrafią stworzyć świata, w którym panuje pokój. I to nie może dziwić, bowiem królestwo zapowiadane przez proroków i urzeczywistnione przez Jezusa, nie jest dziełem "mędrców" tego świata.

     Kiedy decydujemy się przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, możemy doświadczyć owocu Jego Królestwa. Adwent jest okazją daną nam po to, byśmy się zbliżyli do Jezusa w naszym ubóstwie i prostocie serca, a On napełni nas swoimi darami. 

1. Czy posiadana wiedza pozwala mi zachować prostotę serca?
2. Czy dziękuje Panu Bogu za otrzymane dary?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz