zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 7 stycznia 2016

Czwartek po Objawieniu Pańskim

   Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło (Mt 4,13 - 16).

      Jezus przychodzi do tych, którzy są na pograniczu, którzy utracili światło i dlatego błądzą. Kraina Zabulona i Neftalego, Galilea pogan. W przeciwieństwie do pasterzy i królów, którzy przybyli do Jezusa, lud pogranicza nie doświadczył ani zaproszenia anioła, ani nie zobaczyli gwiazdy. Nie wyruszyli sami w drogę.

     Bóg przychodzi do nich. Nie rezygnuje z człowieka. Przychodzi. Inicjatywa wychodzi ze strony nieba. Człowiek może odpowiedzieć na Bożą inicjatywę. 

     Bóg tak nas umiłował, że Syna swojego dał... Syn przychodzi, by rozproszyć ludzki mrok, napełnić światłem i zbłąkanym pozwala odnaleźć drogę do Ojca. Bóg pierwszy szuka człowieka. 

1. Jak odpowiadam na Bożą inicjatywę?
2. Co w moim życiu ukryte jest wciąż w ciemności?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz