zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 2 czerwca 2016

Czwartek IX Tygodnia Zwykłego

 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? (Mk 12,28b).

      W czasach Jezusa trwał spór pomiędzy dwoma szkołami rabinackimi. Jedna głosiła pogląd, że wszystkie przykazania (613) pochodzą od Boga i maja jednakową rangę,
więc człowiek nie ma prawa ustalać ich hierarchii. Druga uważała, że przykazania mają swoją hierarchię. Pytanie uczonego w Prawie trzeba umieścić w kontekście tego sporu. Przysłuchiwał się rozmowie Jezusa z saduceuszami i zaintrygowany Jezusem stawia pytanie. 

     Jezus udziela odpowiedzi, z którą uczony w Piśmie się zgadza. Miłość jest najważniejsza. Wszystko inne, o co człowiek zabiega  i się troszczy, zarówno w odniesieniu do Boga jak i do ludzi ma sens tylko wtedy, gdy jest wypełnione miłością. 

1. Czy miłość jest dla mnie najważniejsza w mojej wierze i  w życiu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz