zachód słońca

zachód słońca

środa, 8 czerwca 2016

Środa X Tygodnia Zwykłego

    Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt 5,17-19).

   Prawo Starego Przymierza bardzo szczegółowo wskazywało, co trzeba czynić i czego należy unikać. 613 przykazań zawartych  w Pięcioksięgu. Jezus przychodzi wypełnić prawo, odkrywa jego głębię, nadaje pełniejszy wymiar, dokonuje hierarchizacji praw, ale ich nie znosi. 

    Bóg jest mądrym wychowawcom. Nie zadowala się ogólnikami. Nie wystarczy dziecku w domu czy w szkole powiedzieć, by było grzeczne. Trzeba jeszcze powiedzieć, co to znaczy. Nie wystarczy powiedzieć, że trzeba być dobrym, ale konieczne jest jeszcze wyraźne pokazanie, na czym to polega... 

     Pan Bóg dając szczegółowe przykazania nie zadowala się ogólnikami. Nie mówi tylko do nas będziesz miłował Boga i bliźniego, ale jednocześnie pokazuje jak tę miłość realizować. Bóg, mądry wychowawca, któremu zależy na człowieku, dotyka konkretu życia, nie zadowala się teoretycznymi rozważaniami i abstrakcją...

1. Czy staram się odkryć Bożą miłość w przykazaniach?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz