zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 26 stycznia 2020

III Niedziela Zwykła - Niedziela Słowa Bożego

    Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»(Mt 4,12-13.17).

     Aresztowanie Jana Chrzciciela otwiera nowy etap historii zbawienia. Kończy się czas zapowiedzi i proroctw. Działanie rozpoczyna zapowiadany od wieków.

    Jan Chrzciciel działał na pustyni judzkiej. Przesłanie Jana było surowe: zapowiadał twardość sądu, słowa o siekierze gotowej do wycięcia bezowocnych drzew mogły budzić lęk. Jego słowa pobudzały do chrztu i odrzucenia grzechu. 

    Jezus zmienia scenerię. Opuszcza rodzinny Nazaret i udaje się do większego miasta nad jeziorem Genezaret - do Kafarnaum. Na miejsce swego działania wybiera terytoria przygraniczne, nazywane Galileą pogan... Jego nauczanie, w przeciwieństwie do zapowiedzi Jana, przynosi radość, nadzieję. Jezus jest światłem w krainie ciemności, krainie grzechu, krainie pogan. Jego nauczanie jest zaproszeniem do naśladowania i zaangażowania na rzecz Królestwa.

    Papież Franciszek w liście Aperuit Illis zachęca nas do przeżycia III niedzieli jako niedzieli Słowa Bożego. Zaczyna swój list słowami wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,25). Słowa dzisiejszej Ewangelii, wskazującej Jezusa jako światło, które rozświetla mroki naszego życia, są zachętą także dla nas, by z tego światła Bożego Słowa korzystać. 

1. Czy w prywatnej modlitwie towarzyszy mi Pismo Święte?
2. Czy potrafię docenić wartość Bożego Słowa w moim życiu?

     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz