zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 23 marca 2020

Poniedziałek IV Tygodnia Wielkiego Postu

   Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą (Iz 65,17).

   Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina (J4,53).

   Pojawienie się Mesjasza jest jak światło dla ludu Izraela, światło, które napełnia nadzieją. 

   Wiara przekłada się na nadzieję nowego porządku, w którym panować będzie radość, pokój i obfitość dobra. 

   Zbawienie oferowane przez Boga przekracza jednak oczekiwanie człowieka. Bóg przemienia zarówno otoczenie człowieka, jak i jego wnętrze. 

   Bóg jest w stanie odnowić stworzenie. Wiara w Jezusa także ma moc zmienić życie człowieka. Przyjęcie Jego słowa jest źródłem nawrócenia. 

   Zawierzenie jest źródłem cudu, ale również, a może przede wszystkim,  odrodzenie do nowego życia. Nawrócić się to w swojej istocie narodzić się dla Boga.

1. Czy widzę w swoim życiu owoce nawrócenia? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz