zachód słońca

zachód słońca

środa, 1 lipca 2020

Środa XIII Tygodnia Zwykłego

   Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro! Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość! (Am 5,14-15).

Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, <Jezusie>, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?» A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!» Rzekł do nich: «Idźcie!» (Mt 8,29-32).

   Szukać dobra i sprawiedliwości, aby mieć życie. Wieczny strumień sprawiedliwości Bożej jest niewyczerpany. Przepływa przez nasze życie i domaga się uczciwości wobec człowieka i wobec Boga. 

   Prorok nie godzi się na społeczną niesprawiedliwość i religijną hipokryzję. 

   Czego od nas chcesz, Synu Boży? My od Ciebie nic nie chcemy. W tym pytaniu zawarte jest odrzucenie i konfrontacja. Po coś przyszedł? 

   Stan duchowej hipokryzji i niesprawiedliwości, piętnowany przez Amosa, może zakorzenić się w naszym sercu. To przyzwolenie, by zło zapanowało. Można nawet w tym stanie uznawać istnienie Boga, ale żyć tak, jakby Go nie było. 

   Jezus stając wobec zła, które krzyczy, wypowiada tylko jedno słowo. Idźcie! Nie podejmuje dialogu, nie odpowiada na pytania. Realizuje swoją władzę nad złem. Wykonuje publicznie sprawiedliwość, przywracając człowiekowi jego godność. 

   Człowiek często się łudzi, że kontroluje sytuację, że jakoś sobie poradzi. I przegrywa. Zło w sposób inteligentny zdobywa ludzkie serce. 

1. Czy otwieram się na łaskę przebaczenia?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz