zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 23 sierpnia 2020

XXI Niedziela Zwykła

    Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy (Iz 22,22).

    Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie» (Mt 16,18-19).


    Ktokolwiek ma klucze do domu, ma nad nim władzę. Tak było w przypadku Szebny, zarządcy pałacu. Wykorzystywał on jednak swoją pozycję, przekraczając uprawnienia zarządcy. Dlatego pojawia się Boża interwencja i wybór Eliakima, człowieka, który będzie wierny swoim obowiązkom. Klucz na jego ramieniu położony przez Boga jest znakiem, znakiem szczególnym - nie oznacza bowiem władzy, ale odpowiedzialność. Odpowiedzialność wymaga wierności.

    Jezus nakłada zatem na Piotra wielką odpowiedzialność. Posiadanie Królestwa nie jest przywilejem, ale obowiązkiem służby, której Piotr będzie musiał się nauczyć i która doprowadzi go do rezygnacji z własnego życia na wzór Mistrza. 

    Władza odzwierciedlona w kluczach, przekazanych przez Jezusa swojemu Kościołowi w osobie Piotra, "kamieniu", polega na otwarciu, "udostępnieniu" drogi i projektu Królestwa Bożego, jak również na "zamknięciu" go na wszystko, co złe. 

    Odpowiedź Piotra na pytanie Jezusa jest wyjątkowa, bo jest inspirowania przed Boga.  Piotr tak naprawdę nie zna jej znaczenia, ale podążając za Jezusem, zrozumie znaczenie swojej natchnionej odpowiedzi i odpowiedzialność swojej misji, zrozumie, co to znaczy być "kamieniem - skałą" Kościoła Jezusa. 

    Stopniowo rozumiejąc swoje powołanie jako poddanie się i służbę, będzie on przygotowany do kierowania wspólnotą. Klucze, odpowiedzialna władza, która przekłada się na służbę wszystkim jako prymat w porządku wiary, prawdy, ewangelicznej, troskliwej miłości, czuwającej nad dobrem stada Dobrego Pasterza.

    Każdemu z nas został powierzony taki klucz - klucz służby i odpowiedzialności. Tym kluczem możemy otworzyć niebo, pod warunkiem, że nie potraktujemy go jako prawa do władzy i nadużyć. 

1. Co jest moim kluczem do życia wiecznego, który Bóg włożył na moje ramię?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz